Modul za kurseve

 

Home
Up

Modul za prikazivanje kupovnog i prodajnog kursa željene valute ()

 

Karakteristike:
Broj cifara u redu: 5 (888.88) - 2 reda, 2 strane = 20 cifara
Maksimalna potrošnja: 30 VA

Modul se sastoji od 140 (stočetrdeset) pločica sa LED i jedne ploče sa pogonskom elektronikom (prikazivanje kurseva sa obe strane reklame).

Modul se isporučuje kompletno proveren i sa unešenim zvaničnim kursevima NBS na dan isporuke. Uz modul se OBAVEZNO vrši bušenje klirita za montažu pločica sa LED (na CNC mašini).

Za unošenje kurseva, uz modul se isporučuje i ručni terminal namenski razvijen za ovaj modul, kao i 5m komunikacionog kabla.

Cena: 350.00 €

Modul ugrađen u okvir (vidljivi deo 700 x 400 mm - čitava reklama), spreman za firmopis, nosač reklame dužine do 300 mm, bez prosvetljenja (neon):

Cena 550.00 €

 

(U cene nije uračunat transport i eventualna montaža)

Izgled u mraku

Sa firmopisom (pre montaže u Paraćinu)

Za više informacija kliknite ovde

 
Copyright © 2008
Last modified: 28-Jan-2012 17:32