Referenc lista

 

Home

Razvoj i izrada tajmera, brojača, brzinomera, temperaturnih kontrolera, automata za reklame sa LE Diodama sa PIC mikrokontrolerima.

Radno iskustvo: od 1983.god 

 
Copyright © 2008
Last modified: 28-Jan-2012 17:32