E-Ključevi

 

Home
Up

Elektronski (kodirani) ključevi za aparate za igre na sreću

Sklop za zamenu električnih bravica na aparatima za igre na sreću, prepoznaje 3 kodirana ključa (Uplata, Dnevno stanje, Glavno stanje)

Moguće je programiranje mikrokontrolera da se u jednom salonu koriste isti ključevi za Uplatu, Dnevno i Glavno stanje, prilikom promene lokacije pojedinačnog aparata neophodna je zamena mikrokontrolera.

Cene:

Sklop sa 3 kodirana ključa: 45.00 €

Sklop bez ključeva (sa isprogramiranim mikrokontrolerom): 22.50 €

Kodirani ključ (pojedinačno): 7.50 €

Za više informacija kliknite ovde

 
Copyright © 2008
Last modified: 28-Jan-2012 17:32