May 062013
 

Sada ćemo da napišemo program iz primera 3 uz upotrebu konstanti i aliasa.

Tutor11.bas

Vidimo da je program potpuno iste dužine kao i onaj iz primera 3, ali nam je sada lakše da promenimo pauzu izmedju uključenja i isključenja LED D1. Takodje je jednostavnije i promeniti LED sa kojom radimo, uz napomenu da pri promeni LED treba podesiti i TRISB registar.

Veličina iskompajliranog programa: 73 Word-a