May 062013
 

Ovo je isti program kao i prethodni, ali uz ograničenje broja izvršavanja petlje.

Tutor13.bas

najverovatnije da ste primetili da se u svakom programu u okviru ovog tutorijala nalazi i naredba Include o kojoj do sada nije bilo reči. Naredba kao parametar ima naziv fajla koji će prilikom kompajliranja biti ubačen na mesto gde se nalazi naredba Include.

Puna sintaksa je:

Include “ImeFajla”

Veličina iskompajliranog programa: 126 Word-a