May 062013
 

Ovaj primer radi isto što i prethodni sa tom razlikom da smo množenje brojem 2 zamenili sabiranjem sa samim sobom, što je potpuno isto u matematičkom smislu, a da li je i u dužini programa?

Tutor15.bas

Ovaj program zauzima samo 82 vorda, čak 1 više od prethodnog primera. Iz ovoga se može zaključiti da su pisci kompajlera dobro odradili “domaći zadatak” kada je prevođenje i optimizacija koda u pitanju.

Veličina iskompajliranog programa: 82 Word-a