May 062013
 

Ako nam treba suprotan smer “trčanja” LED-ova, možemo da upotrebimo ovaj program:

Tutor16.bas

Program je praktično isti kao primer 14 sem što u inicijalizaciji LATB postavljamo na 128 kako bi uključili LED D8, a da bi uključili sledeću LED koristi se deljenje sa 2, dok je uslov za ispitivanje poslednje kombinacije ostao isti jer je posle sedmog deljenja vrednost za LATB jednaka 1, tako da posle osmog deljenja dobijemo nulu obzirom da se radi o celim brojevima.

Veličina iskompajliranog programa: 81 Word-a