Aug 252013
 

U prethodnim primerima pravili smo efekat trčećeg svetla koristeći matematičke operacije. Međutim, u slučaju kada ne možemo da izračunamo sledeću kombinaciju jedini način da uradimo nešto takvo je upotreba tabele i u tu svrhu u PDS-u je implementirana naredba LOOKUP koju smo upotrebili u ovom primeru.

Tutor19.bas

Nakon inicijalizacije dodeljujemo nulu promenljivoj “brojac”, a zatim LOOKUP naredba uzima prvi podatak iz liste (jer promenljiva “brojac” ima vrednost 0), a to je 128 i stavlja ga u registar LATB čime se na LE diodama postavlja prva kombinacija; pretvorite broj 128 u binarni oblik i videćete koja LED se pali. Nakon pauze uvećavamo “brojac” i proveravamo da li je vrednost veća od 14 pošto lista u LOOKUP naredbi ima 15 elemenata; u slučaju da vrednost pređe 14, registar LATB ne bi promenio sadržaj jer ne postoji elemenat u listi na koji bi “brojac” pokazivao i zato se vraćamo na labelu “pocetak” kako bi resetovali promenljivu “brojac”. U slučaju da uslov za IF nije ispunjen, idemo na labelu “tabela”, tj. na uzimanje novog podatka iz LOOKUP liste jer smo prethodno uvećali “brojac” za 1.

Na kraju linije u kojoj se nalazi LOOKUP naredba vidimo donju crtu “_” koja u PDS-u služi da se dugačka linija “prelomi” u sledeći ekranski red. To znači da je ta naredba mogla da bude i u jednoj liniji (bez donje crte), ali smo je zbog njene dužine prelomili na 2 reda.

Iskreno rečeno, i ovaj efekat je mogao da se ostvari uz malo matematike, ali je cilj da savladamo korišćenje naredbe LOOKUP jer je veoma korisna za tabele, odn. liste i trebaće nam u mnogim primerima.